Yellow And White Flowers

לקראת פרישה

 

 

הוראה בהתנדבות

ארגון הסגל האקדמי הבכיר הגיע להסדר עם הנהלת האוניברסיטה בעניין תנאי הוראת גמלאים בהתנדבות. בתאום עם אגף משאבי אנוש, אנו מבקשים מגמלאים המלמדים בהתנדבות לפנות למזכירות הפקולטה שלהם על מנת למלא טופס התנדבות גמלאים, טופס החזר הוצאות נסיעה ועל מנת להסדיר ביטוח תאונות אישיות.  

 

מנהלת משרד הארגון - חגית הן

קבלת קהל בתיאום מראש 

טל: 03-6407453/4

פקס: 03-6406146

vaad@tauex.tau.ac.il

משרד הארגון - בגן אילן, בין בניין שרת לבנין רקנטי, במרתף ועדי העובדים

©2020 by Barel Weiner

barelkess.w@gmail.com