Daisies

דיוורים

​11.2020            קצובת נסיעות לאוניברסיטה, מאסטרקארד קורפורייט, הטבות בבנקים

 

11.2020            העברת קרן קשרי מדע, והודעות נוספות

10.2020            הודעת הארגון על הכרזת סכסוך עבודה באוניברסיטת תל אביב

10.2020            הודעת המועצה המתאמת על הכרזת סכסוך עבודה

10.2020            הסדר בנוגע להקלטת הרצאות בסמסטר א' תשפ"א

10.2020            הודעת המועצה המתאמת בעניין אי תשלום קרן קשרי מדע

 

9.2020             שי לפתיחת שנת הלימודים, הטבות בבנקים וכרטיסי אשראי

 

9.2020             דיווחים לסגל - שיפור בביטוח הבריאות, ודיווחים לגמלאים

8.2020             סולידריות בקמפוס: החלטות ועדת הסיוע לעובדי האוניברסיטה - משבר הקורונה

7.2020             סולידריות בקמפוס 2, עידכוני קקמ"ב, אתר אינטרנט חדש

7.2020             תמיכה בור"ה - עצמאות האקדמיה בישראל (מכתב המועצה המתאמת)

6.2020             עידכון לגמלאים - יוני 2020

6.2020             דו"ח ועדת בחירות - יוני 2020

4.2020             סולידריות בקמפוס - הסבר על אופן התרומה - פעילים; גמלאים

3.2020             סולידריות בקמפוס - סיוע לעובדי האוניברסיטה בתקופת הקורונה

3.2020             עידכון בדבר הסכם קיבוצי מיוחד לתקופת הקורונה (המועצה המתאמת)

3.2020             ייעוץ פנסיוני

1.2020             עידכונים ינואר 2020 - שיפורים בביטוח הבריאות

11.2019            עידכונים בנוגע לקרן הפנסיה הצוברת נובמבר 2019 - פלייר מנורה מבטחים

מנהלת משרד הארגון - חגית הן

קבלת קהל בתיאום מראש 

טל: 03-6407453/4

פקס: 03-6406146

vaad@tauex.tau.ac.il

משרד הארגון - בגן אילן, בין בניין שרת לבנין רקנטי, במרתף ועדי העובדים

©2020 by Barel Weiner

barelkess.w@gmail.com